Tobie też możemy pomóc

Ośrodek stacjonarny

Ośrodek Leczenia Uzależnień Med. Bona Vita Plus znajduje się w podpoznańskim Czerwonaku i usytuowany jest w pięknej i spokojnej okolicy. Terapia w ośrodku odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa cztery tygodnie. Możliwe są również terapie sześcio i ośmio tygodniowe w zależności od głębokości problemu.

Nasz ośrodek świadczy profesjonalną pomoc osobą uzależnionym od środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, jak również od nałogowych zachowań : pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, hazard i siecioholizm. Podczas pobytu w ośrodku pacjent uczestniczy w terapii grupowej i indywidualne. Nasze relacje z pacjentami budujemy w atmosferze empatii, zrozumienia i poszanowania godności osoby ludzkiej.

W pracy terapeutycznej pomagamy pacjentom zobaczyć problemy jakich doświadczają i odkryć ich związek z piciem alkoholu bądź zażywaniem innych substancji psychoaktywnych, czy nałogowych zachowań. Dokonujemy wspólnie wglądu w to jak może wyglądać ich życie gdyby pili nadal i jak ono mogłoby wyglądać gdyby przestali pić (dotyczy to również innych substancji psychoaktywnych, czy nałogowych zachowań). Pracujemy z pacjentem nad identyfikacją objawów osiowych uzależnienia u siebie i akceptacją choroby. Zapoznajemy naszych pacjentów jak rozpoznawać nawroty i jak radzić sobie z głodem alkoholowym. Uczestnicząc w różnego rodzaju treningach pacjent nabywa nowych kompetencji radzenia sobie ze stresem, nie przyjemnymi uczuciami, lękiem i tym podobne. Poznaje programy prozdrowotne służące zdrowieniu. Przez cały proces terapeutyczny motywujemy do zmian mających na celu poprawę jakości życia.

W pracy terapeutycznej z pacjentem nie pozostajemy obojętni wobec innych problemów, które nie wynikają z uzależnienia. Bierzemy również pod uwagę kontekst w jakim pacjent żyje. Nad tego typu problemami pracujemy  w konwencji systemowo-narracyjnej.

Naszych pacjentów postrzegamy jako osoby, które posiadają możliwości, siły i mocne strony, które umożliwiają im na poradzenie sobie z trudnościami. Poprzez takie techniki jak eksternalizacja(oddzielenie objawów od osoby)m, czy personifikacja(praca poprzez metafory, która wzmacnia proces eksternalizacji) można dokonać dekonstrukcji narracji, która wywołuje trudności w życiu danej osoby. Dzięki procesowi terapeutycznemu udaje się stworzyć alternatywne historie dotyczące życia i samego siebie. Historie te pomagają oddzyskać ukryte zasoby i mocne strony oraz zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Wierzymy, że każdy może dokonać zmian, które prowadzą do lepszego i dłuższego życia.

Uzależnienie jest chorobą i z tego faktu wynika nasz stosunek do pacjenta. Nie oceniamy go , nie moralizujemy i nie pouczamy. Motywujemy do zmian, do życia wolnego od nałogu, do rozwoju osobistego i dzięki temu do bycia szczęśliwym. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie szanując jego inność. Pokazujemy jak osiągnąć cel, którym jest trzeźwe, zdrowsze, dłuższe i  lepsze życie. Pomoc osobą uzależnionym to nasza praca, którą wykonujemy jak najlepiej mając świadomość, że życie ludzkie jest wartością najwyższą.

Zapraszamy Państwa na leczenie do naszego ośrodka, w którym stworzyliśmy komfortowe warunki pobytu. Ośrodek posiada piękny ogród ze stawem, gdzie w przerwach między zajęciami pacjenci mogą odpoczywać. Zapewniamy pełną anonimowość i dyskrecję.

Skontaktuj się z nami